Tilbud

“Førskolepakken”

Normal pris:

1100  kr

Forlaget Kluddermor har specialiseret sig i at fremstille materialer, med en legepræget tilgang til læring, som kan være med til at udvikle børns sproglige og fonologiske kompetencer helt ned til fireårsalderen. Førskolematerialerne er særligt rettet mod børn i børnehavernes skolegrupper og specialskolerne, som her får mulighed for fordybelse i henholdsvis kommunikation, former og farver, overbegreber, forholdsord, omverdensbevidsthed, finmotorik, rimord, alfabetet, forlyde, sammensatte ord, talforståelse og logisk tænkning.
I førskolematerialerne er det ikke læsning, der er i centrum. Der er derimod fokus på sprogstimulering, fonologisk opmærksomhed, logisk tænkning og samarbejde.
Det store udvalg af førskolematerialer har en legepræget tilgang til de faglige grundbegreber og er let og logisk opbygget, således at børn helt ned til fire-femårsalderen kan arbejde skoleforberedende.

I Kluddermors Førskolepakke finder du følgende 60 materialer:

Kluddermors Billedmatch
Kluddermors Evighedshjul store vokaler
Kluddermors Evighedshjul store konsonanter
Kluddermors Farveblomster
Kluddermors Farveplader VI
Kluddermors Farveplader VII
Kluddermors Form- og farvematch
Kluddermors Form- og farvematch kopiudgave
Kluddermors Formblomster
Kluddermors Formklemmer
Kluddermors Klemmeopgaver match store vokaler
Kluddermors Klemmeopgaver match store konsonanter
Kluddermors Kombinatoriktavler I
Kluddermors Kombinatoriktavler I kopiudgave
Kluddermors Kombinatoriktavler II
Kluddermors Kombinatoriktavler II kopiudgave
Kluddermors Kombinatoriktavler III
Kluddermors Kombinatoriktavler III kopiudgave
Kluddermors Lille Talbog
Kluddermors Læringsløb I – Billedløb
Kluddermors Læringsløb II – Farver
Kluddermors Læringsløb III – Overbegreber
Kluddermors Læringsløb VI – Rimord
Kluddermors Læringstavler I sort baggrund
Kluddermors Læringstavler I hvid baggrund
Kluddermors Modellérplader I
Kluddermors Modellérplader II
Kluddermors Modellérplader III
Kluddermors Mængdeblomster
Kluddermors Mønsterklemmer
Kluddermors Mønsterrammer
Kluddermors Mønsterrammer kopiudgave
Kluddermors Puslealfabet vokaler
Kluddermors Puslealfabet konsonanter
Kluddermors Puslebilleder
Kluddermors Pusleklemmer
Kluddermors Pusleformer
Kluddermors Puslekort vokaler
Kluddermors Puslekort konsonanter
Kluddermors Pusleord konsonantord på stribe
Kluddermors Pusleord vokalord på stribe
Kluddermors Pusleprikker I
Kluddermors Pusleprikker II
Kluddermors Pusletal
Kluddermors Regnbuer
Kluddermors Retroalfabet
Kluddermors Skyggeklemmer
Kluddermors Solplakat
Kluddermors Sorteringstavler
Kluddermors Sorteringstavler kopiudgave
Kluddermors Spejlkabinet
Kluddermors Spejlkabinet kopiudgave
Kluddermors Stavelsescirkler
Kluddermors Talblomster
Kluddermors Talklemmer
Kluddermors Talpingviner
Kluddermors Tællefisk
Kluddermors Tælletræer
Kluddermors Uglehjul vokaler
Kluddermors Uglehjul konsonanter

Billederne i materialerne er alle “royalty free” fra henholdvis: openclipart.org, shutterstock.com, pixabay.com og freepik.com

Al kopiering, analogt og digitalt, af dette materiale eller dele deraf er tilladt i henhold til undervisningsinstitutionens aftale med Copydan Tekst & Node. Kopiering, der går ud over begrænsningsreglerne i aftalen med Copydan Tekst & Node, kan alene finde sted efter forudgående aftale med Forlaget Kluddermor.

Forlaget Kluddermor (www.forlagetkluddermor.com) har særligt fokus på barnets læseproces, og har udviklet “Kluddermors Læseprogram”, der består af over 200 materialer fordelt på 30 sprog– og læseudviklende trin. Hvert trin bygger videre på den viden barnet allerede har tilegnet sig fra tidligere trin. “Læseslangen” indeholder en beskrivelse af hvert enkelt trin i læseprocessen, og kan downloades gratis på Bubbleminds.dk.

Forlaget Kluddermor er ejet af forfatter og speciallærer Liselotte Ring Kryger, der har udviklet læringssystemet, “Lær med Hænderne”, der henvender sig til børn i alderen 4-8 år. “Lær med Hænderne” er et progressivt system, som tager udgangspunkt i barnets aldersbestemte udvikling og bygger på grundtanken om, at ”leg og læring går hånd i hånd”. Hovedparten af materialerne er udarbejdet med henblik på laminering og de legeprægede røre-gøre-aktiviteter kan bruges igen og igen. Til materialerne skal yderligere anskaffes klemmer, modellervoks, velcrobånd, whiteboardpenne, soldaterben og lamineringslommer.

Alle Forlaget Kluddermors materialer er beskyttet af lov om ophavsret og kan kopieres i henhold til gældende Copydan Tekst & Node-aftaler.

Se mere fra Forlaget Kluddermor her:

Forlaget Kluddermors egen hjemmeside: http://www.forlagetkluddermor.com

Du kunne også være interesseret i...

Betalingskort
Menu
Shop